Działalność Gospodarcza

Rejestracja biznesu

Zgodnie z polskim prawem obywatele UE, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i WNP mogą prowadzić
działalność gospodarczą w kraju (założyć jednoosobową działalność gospodarczą), jeżeli:

  • posiadają zezwolenie na pobyt stały/pobyt w Polsce;

  • posiadają Kartę Polaka;

  • znajdują się pod ochroną państwa (są uznani za uchodźców).

Nasi eksperci pomogą w wyborze formy organizacyjno-prawnej, składu założycieli/pracowników i tak dalej.

Szczegółowa znajomość ram prawnych oraz praktyczne  doświadczenie pozwalają nam jak najszybciej rozwiązać wszelkie niuanse prawne i biurokratyczne.