Pomagamy
kompleksowo

Udzielimy niezbędnych porad w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce.

Podczas konsultacji szczegółowo przeanalizujemy Twoje dokumenty i wybierzemy dla Ciebie najwygodniejszą i najbardziej opłacalną strategię. Gwarantujemy wykonanie wszystkich dokumentów zgodnie z polskim prawem.

Towarzyszymy naszym Klientom od momentu złożenia pakietu dokumentów do dnia wydania decyzji i po niej.

Jeżeli Twoja sprawa się opóźnia, prosimy o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. W przypadku negatywnej decyzji (rzadko, ale tak się też dzieje) przygotowujemy odwołanie, aby do końca bronić interesów naszego klienta.

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Karta czasowego pobytu, lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce to dokument wydawany cudzoziemcowi planującemu przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ta karta pobytu jest wydawana na maksymalnie trzy lata, ale okres ten może być krótszy i zależy od podstawy wydania.

Przedstawiamy różne podstawy uzyskania przez cudzoziemców najpopularniejszego statusu pobytu w Polsce, czyli zezwolenia na pobyt czasowy, z którym mamy do czynienia:

Pomożemy Ci na każdym etapie

karta stalego pobytu

Zezwolenie na
pobyt stały w Polsce

Karta stalego pobytu, lub zezwolenie na pobyt stały w Polsce (pobyt stały — pobyt stały) to kolejny etap na drodze do uzyskania obywatelstwa polskiego.

Pobyt stały wydawany jest na czas nieokreślony, ale co 10 lat musi być wymieniony bez konieczności potwierdzania prawa pobytu w kraju. Po pobycie w Polsce dłużej niż 3 lata możesz ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Podstawą do uzyskania stałego pobytu w Polsce są w szczególności:
— nieprzerwany pobyt w Polsce przez 5 lat (całkowity czas wyjazdów nie powinien przekraczać 10 miesięcy, czas trwania każdego wyjazdu nie powinien przekraczać 6 miesięcy, z wyjątkiem pracy za granicą dla polskiego pracodawcy);
— 3 lata małżeństwa z obywatelem polskim, z czego 2 lata cudzoziemiec musi stale przebywać w Polsce;
— obecność polskiego pochodzenia lub ważnej karty Polaka, a także chęć osiedlenia się w Polsce na stałe.